Lai saņemtu "Figura Line" uztura speciālistes individuāli sastādītu plānu, pēc saņemtā rēķina par iegādāto pakalpojumu apmaksas, lūdzam rūpīgi aizpildīt sekojošu formu. Nepieciešamības gadījumā (precizējošu jautājumu, papildu informācijas nepieciešamība, utml.)  ar Jums uztura speciāliste sazināsies elektroniski, rakstot uz Jūsu norādītu e-pastu.
0
© FiguraLine-shop.lv

 .